Privatlärare av tjeckiska främmande språk

Pensionerad högstadie + vuxenlärare i Svenska/Engelska/tjeckiska yrkessvenska för invandrare