Villkor

Särskilda regler för betalningsprocessen

Förfarandet för att utöva skadeståndsansvaret för de tillhandahållna tjänsterna regleras av klagomål, som görs tillgängliga för alla användare av Meet'n'learn.se.

Användaren accepterar den elektroniska överföringen av fakturan, för de tillhandahållna tjänsterna, till den angivna e-postadressen. Den e-postadressen är den som användes för registreringen på meet'n'learn-portalen.

Betalningar behandlas via betalningsleverantören Braintree (service av tredje part - dotterbolag till PayPal, Inc). Meet'n'learn sparar inte eller bearbetar inte kreditkortsdata. Genom den valda betalningsmetoden överenskommes den automatiska förlängningen av tjänsten.

Medlare

Användaren har rätt att begära kompensation från operatören (via e-post till info@meetnlearn.se), Om utlovade tjänster inte är uppfyllda, om de är för korta, inte uppfyller eller kränker deras rättigheter. Om operatören inte svarar inom 30 dagar till den begäran har användaren rätt att närma sig en medlare (enligt brottsbalken). Som medlare gäller alla organ och juridiska personer som kvalificerar sig för det i enlighet med (de regler som finns i brottsbalken) för utöva sin rätt.

Användaren kan skicka ett klagomål till plattformen och till alternativa medlare, som finns och tillhandahålla online på https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng= DE. Medling kan endast användas av privata (fysiska) personer, som varken vid kontraktets ingående eller i uppfyllande av kontraktet använde det för ett företag eller för yrkesverksamhet. Medling kan endast ske mellan användaren och operatören. Medling hänvisar inte till konflikter som inte överstiger ett konfliktvärde på 20 EUR. Medlare kan begära en betalning av medlingsavgift upp till 5 € inkl. Skatter från användaren.