Author's photo
Jennifer C.
matematik

Lös ut t ur sambandet

t + 2 / t - 3s = 2s + 5/t

1 svar
Antagligen skulle jag börja med att multiplicera båda leden med t...