Author's photo
Jennifer C.
matematik

Lös ut t ur sambandet

t + 2 / t - 3s = 2s + 5/t

2 answers
Antagligen skulle jag börja med att multiplicera båda leden med t...
Börja med att multiplicera båda leden med t. Då får du:
t² + 2 − 3st = 2st + 5
Alla t behöver föras till samma sida, så ta −2st på båda sidor:
t² + 2 − 5st = 5
Detta ser nästan ut som en andragradsekvation vi kan använda lösningsformeln på, så vi fixar detta genom att få 0 i höger led (genom att ta −5 på båda sidorna) och möblera om lite:
t² − 5st − 3 = 0
Låt dig inte avskräckas över att du har s. Behandla 5s som ett vanligt tal. Nu börja vi lösa denna:
t = 5s/2 ± √((5s/2)² + 3)
Förenkla
t = 5s/2 ± √(25s/4 + 12/4)
t = 5s/2 ± √((25s-12)/4)
t = 5s/2 ± √(25s-12)/2
Finns några varianter på hur detta kan skrivas, men det är klart här.