Author's photo
Alan J.
matematik

Trigonometri: uppgift

Har problem med fråga b i bilden

Bilagor:
Question image
2 svar
avatar
Konto raderat
Komplementvinklar har en summa som är 90°

sin och cos har motsats värde för alla komplementära vinklar, allt i första kvadrant där alla vinklar är mindre än 90

Till ex

Sin 30=cos(90-30) alltså cos 60

Då blir sin ( 90-v)=cos(v)
Även om det inte anges tydligt behöver vi förutsätta att triangeln du visar är en rätvinklig triangel, annars kan vi inte svara på frågorna.
a) sin är per definition motstående sida i en rätvinklig triangel delat med hypotenusan.
Så sin v är för denna triangel alltså:
sin v = 1/√(10)

Tveka inte att kontakta mig för mer hjälp.

b) Alla trianglar har vinkelsumman 180 °. En av vinklarna är 90°. Om vi kallar den sista vinkeln för u så blir det alltså:
u + v + 90° = 180°
Detta kan vi snabbt förenkla till:
u = 90° − v
Frågan ber dig alltså räkna ut sin för den icke utsatta vinkeln (den vi kallar för u).
sin är fortfarande motsatta sidan delat med hypotenusan, men vi fokuserar nu på en annan vinkel och då blir det alltså:
sin (90° − v) = 3/√(10)