Author's photo
Alan J.
matematik

Trigonometri: uppgift

Har problem med fråga b i bilden

Bilagor:
Question image
1 svar
avatar
Konto raderat
Komplementvinklar har en summa som är 90°

sin och cos har motsats värde för alla komplementära vinklar, allt i första kvadrant där alla vinklar är mindre än 90

Till ex

Sin 30=cos(90-30) alltså cos 60

Då blir sin ( 90-v)=cos(v)