Author's photo
Vania F.
matematik

Procent

Behöver hjälp med förstå uträkningen?

Bilagor:
Question image
2 svar
Räkna först ut hur många som är flickor och sedan pojkar. Sedan hur många procent av var kön som har IG
Kommentarer:
Vania F.
Förstår fortfarande inte😩. Har räknat ut 44% flickor av 216 elever 56% pojkar av 216 elever ( 44+56=100%). ??
Sandra G.
Har du hela frågan så du kan skicka? Ska du räkn ut hur många elver sammanlagt som hade IG eller?
avatar
Konto raderat
Bilagor:
Answer image