Procent

Author's photo
Vania F.
matematik

Behöver hjälp med förstå uträkningen?


Räkna först ut hur många som är flickor och sedan pojkar. Sedan hur många procent av var kön som har IG
Kommentarer:
Vania F
Vania F.
Förstår fortfarande inte😩. Har räknat ut 44% flickor av 216 elever 56% pojkar av 216 elever ( 44+56=100%). ??
Sandra G.
Har du hela frågan så du kan skicka? Ska du räkn ut hur många elver sammanlagt som hade IG eller?
Tillbaka till listan med frågor
Skicka din fråga
?
Skicka din fråga