Author's photo
Vania F.
matematik

Procent

Behöver hjälp med förstå uträkningen?

Bilagor:
Question image
3 svar
Räkna först ut hur många som är flickor och sedan pojkar. Sedan hur många procent av var kön som har IG
Kommentarer:
Vania F.
Förstår fortfarande inte😩. Har räknat ut 44% flickor av 216 elever 56% pojkar av 216 elever ( 44+56=100%). ??
Sandra G.
Har du hela frågan så du kan skicka? Ska du räkn ut hur många elver sammanlagt som hade IG eller?
avatar
Konto raderat
Bilagor:
Answer image
Vi börjar med att räkna ut antal flickor respektive pojkar.
I uträkningarna står det att det finns 216 elever varav 44 % är flickor. Därför finns det 216 ⋅ 0,44 ≈ 95 flickor (det sker en liten avrundning här, för vi kan inte ha 0,04 antal flickor) och alltså 216 − 95 = 121 pojkar.

Av flickorna hade 12 % betyget IG, vilket innebär att 95 ⋅ 0,12 ≈ 11 flickor hade IG (F) (åter igen sker en avrundning här).
Av pojkarna hade 8,4 % betyget IG, vilket innebär 121 ⋅ 0,084 ≈ 10 pojkar hade IG (F) (åter igen sker en avrundning här).

Jag vet inte om du även förväntas räkna ut totala andelen som hade IG (F), men jag tar med det också. Totalt hade 11 + 10 = 21 elever betyget IG (F). Detta utgör 21 / 216 ≈ 0,097 = 9,7 % av eleverna hade betyget IG (F). Notera att vi INTE kan summera andelen för flickorna och pojkarna för att få fram rätt totala andel.

Sammanställning:
Elever: Pojkar Flickor Totalt
Totalt: 121 95 216
Antal IG (F): 10 11 21
Andel IG (F): 8,4 % 12 % 9,7 %