När följande reaktion sker 2H2 + O2 -> H2O 360,4g vatten

A) Hur många mol vätgas behövs?
B) Hur många mol syrgas behövs?
C) Hur många gram syrgas behövs?

Hej, du får räkna ut substansmängden av 360,4 g vatten. Kan du det?
Tillbaka till listan med frågor
Skicka din fråga
?
Skicka din fråga