Bestäm kraften 𝑆_A i den andra vajern omedelbart efter brottet uttryckt i termer av den ursprungliga snörkraften 𝑆_0.

Jag behöver hjälp med uppgift 7

Bilagor:
Question image
1 svar
avatar
Konto raderat
Är uppgiften fortfarande aktuell?