Bestäm kraften 𝑆_A i den andra vajern omedelbart efter brottet uttryckt i termer av den ursprungliga snörkraften 𝑆_0.

Author's photo
Mansoor R.
fysik - universitet

Jag behöver hjälp med uppgift 7


Konto raderat
Konto raderat
Är uppgiften fortfarande aktuell?
Tillbaka till listan med frågor
Skicka din fråga
?
Skicka din fråga