Bestäm kraften 𝑆_A i den andra vajern omedelbart efter brottet uttryckt i termer av den ursprungliga snörkraften 𝑆_0.

Jag behöver hjälp med uppgift 7