När följande reaktion sker 2H2 + O2 -> H2O 360,4g vatten

Author's photo
Zainab M.
kemi

A) Hur många mol vätgas behövs?
B) Hur många mol syrgas behövs?
C) Hur många gram syrgas behövs?

Tillbaka till listan med frågor
Skicka din fråga
?
Skicka din fråga