Lennart B.

Lennart B.

Tar emot nya elever

Lennart B.

Tar emot nya elever

Lennart Berglind

Pris Från 300 kr
privatundervisningsämnen:

Beskrivning

Jag har lång lärarerfarenhet från grundskolan som trä- och metallslöjdslärare. Och har sedan arbetat med ekonomi i många år som kamrer, ekonom och controller. Jag är mycket intresserad av barn och ungdomar och deras utveckling. Min pedagogiska tanke är att fånga upp eleven i hens nuvarande utvecklingsläge och styrkor.

Lektionstyper

Standardlektion

300 kr / 55 min