Krystian S.

Krystian S.

Tar emot nya elever

Krystian S.

Tar emot nya elever

Examinerat pedagog ger undervisning i olika ämne.

privatundervisningsämnen:

Beskrivning

Jag är en energisk, kreativ med en passion för att ge barnen en trygg och spännande inlärningsmiljö. Min starka organisatoriska färdigheter i kombination med min uppmärksamhet på detaljer betyder att jag kan ge varje barn det individuella fokus som de behöver utan att någonsin förlora mitt ansvar för hela klassen. Min undervisning är baserat på först och främst böcker som man använder i just det ämnet jag undervisar i men också kursplan som skolverket lägger för varje kurs. Mina metoder är att förklara ämnet på ett enkelt sätt utan svåra och komplicera ord. Hela undervisningen sker i god och rolig atmosfär. Undervisning är inkluderande för alla oavsett kön, funktionsvariation, könsidentitet, religion eller Sexuell läggning.