Hamssa S.

Hamssa S.

Hamssa S.

Den bästa matematiksassistent och på mycket enkla sätt

privatundervisningsämnen:

Beskrivning

Jag älskar och har förmågan att hjälpa elever i matematik på både svenska och arabiska språk .
Jag har en kandidatexamen i administration och ekonomi, diplom i Ekonomi och redovisningassistent och lärarassistentdiplom.