Alejandro S.

Alejandro S.

Responds within 12 hrs, to 30% of messages
30% 12 h
Tar emot nya elever

Alejandro S.

Tar emot nya elever

Dedicated and adaptable tutoring in Swedish or English for any level

privatundervisningsämnen:
Beskrivning Referenser

Beskrivning

Hi!

Ingen ko på isen (No cow on the ice), which means that you can learn Swedish, and I can help you!

My name is Alejandro, and I'm from the beautiful Scandinavian country of Sweden, and I hope to be able to help you in your learning of my native Swedish, which is in my opinion a very poetic language (which I will be happy to show you!), as well as English, the gateway to the world. I am passionate about teaching, and love to see my students grow and acquire new skills. I am currently studying both literature and law at university as well as studying French by myself. Additionally, I have teaching experience as I have taught people from other countries.

I offer my students comprehensive knowledge and guidance, and prefer to tailor the instruction to their needs and desires, be it work, academia, family or leisure, hoping to accompany them throughout their learning. Since I am a student of business law, I am capable of providing a tutoring experience fitted specifically to this context.

I have a couple of suggestions for course structure, which can of course be discussed and modified according to the student. The focus of the tutoring can be put either on practical ability in writing and speech, with the aim of allowing the student to comprehend and communicate comfortably with natives. Or, alternatively, the focus can be put on attaining a deeper level of fluency, with greater emphasis being put on translation alongside grammatical dissection and literary analysis.

Classes can be held in either Swedish or English, as per the student's request and need.
350kr/35€ per class, but price can be discussed.

If this is intimidating, don't worry, det är lätt som en plätt! (easy as a pancake!) So get to it and I wish you good luck!
Good day! / Alejandro.

*

God dag!

Mitt namn är Alejandro, och jag kan hjälpa dig att lära dig engelska, nyckeln till hela världen! Jag brinner för att lära ut och för älskar att se mina elever växa och lära sig nya saker. För närvarande studerar jag både litteratur och juridik, samt franska på egen hand. Utöver detta har jag sedan tidigare erfarenhet av handledning då jag har lärt utlänningar svenska.

Jag erbjuder mina elever omfattande kunskap och vägledning, och jag föredrar att anpassa lärandet efter deras behov, vare sig det är för arbete, studier, familj eller nöje, och jag hoppas att följa dem genom deras lärande. Och eftersom jag studerar juridik är jag även kapabel att lära ut ämnesspecifik engelska och anpassa lektionerna efter denna kontext.

Jag har ett par förslag på kursstruktur, som så klart kan diskuteras och ändras efter elevens önskan. Lärandets fokus kan läggas antingen på praktiskt förmåga i skrift och tal, med kommunikation med modersmålstalare som slutmål. Eller, alternativt, kan fokuset läggas på att nå en djupare förståelse av språket, där översättning, grammatisk dissektion och literär analys betonas.

Lektioner kan hållas på antingen svenska eller engelska, enligt elevens behov och önskemål.
350kr/35€ per lektion, men priset kan diskuteras.

Jag önskar dig lycka till med ditt lärande,
Med vänliga hälsningar, Alejandro.

Deleted-e8a4a3 D.

Konto raderat

Overifierad referens

hej