Stina S.

Stina S.

Stina S.

Privatlärare i svenska / Swedish tutor / Profesora de sueco

privatundervisningsämnen:

Beskrivning

Hej!
Jag heter Stina och är från Malmö. Jag har arbetat som lärare i svenska som andraspråk sedan 2011