Caroline E.

Caroline E.

Svarar inom 1 timme, på 90% av meddelandena
90% 1 h

Caroline E.

Privatlärare svenska, spanska, engelska

  • Erbjuder onlinelektioner
  • Önskade tider: morgnar, middag
Önskade tider: morgnar, middag
privatundervisningsämnen:

Beskrivning

Jag undervisar privatlektioner och mindre grupper i svenska, spanska och engelska online och IRL i Stockholm. Nybörjare till avancerad nivå. Om du bara är intresserad av att underhålla ditt språk så erbjuder jag konversations-lektion där vi fokuserar på att få ett flytande samtal med ett intressant tema för dagen. Jag kan även erbjuda läxhjälp eller hjälp inför prov. Jag har stort tålamod och jag anpassar mig efter dina behov och målsättningar. Jag är svensk och jag har bott både i Madrid och México city, så jag behärskar spanska från båda dessa regioner. Eftersom jag är svensk så förstår jag väl vilka utmaningar det kan vara i början med t.ex. grammatik och uttal.
Jag har studerat spanska på Universidad Antonio de Nebrija i Madrid, samt Tec de Monterrey i Mexico city. På Linnéuniversitetet har jag en Kandidatexamen i "Programmet för internationell administration på engelska".
Jag har 15 års erfarenhet av att jobba utomlands och i Stockholm. Mina elever brukar säga att de tycker om att jag använder språket jag undervisar i hela tiden och försöker undvika att översätta för mycket. Vi är ju trots allt där för att du ska lära dig språket!
Jag undervisar på plats i Stockholm på ditt kontor eller online.
Jag har tider tillgängliga vardagar.
Jag tar betalt 800kr/h online och 1200kr/h IRL. Jag erbjuder även korta lektioner på 30 minuter på Zoom för 400kr.
Jag har eget företag så alla papper är i ordning och jag erbjuder fakturor och kvitton.
Testa på gratis! Jag erbjuder 30 minuter gratis samtal online på Zoom så att du får lära känna mig och jag får lära känna dig och din språk-nivå. Jag kan även då berätta mer om vad jag kan erbjuda just dig.
Om du vill lära dig mer om mig så finner du mig på Instagram under @languagebycaroline

/I teach privateclasses and smaller groups in Swedish, Spanish and English online and IRL in Stockholm. Beginner to advanced level. If you are just interested in maintaining your language, I offer conversation-classes where we will be focusing on getting a fluent conversation with an interesting topic of the day. I can also offer help with your homework or help before an exam, if you are a student in e.g. high school. I have a lot of patience and I adapt to your needs and goals. I am Swedish and I have lived both in Madrid and Mexico city, so I manage Spanish from both those regions. Because I am Swedish I also understand what challenges you might have at start with e.g. grammar and pronunciation.
I have studied Spanish in Universidad Antonio de Nebrija in Madrid, as well as Tec de Monterrey in Mexico city. In the Linnéuniversity in Sweden I have a bachelor degree in the "Program for international administration in English".
I have 15 years of experience from working abroad and in Stockholm. My students usually say that they like that I use the language I´m teaching the whole time and that I avoid translating too much. After all we are there to practice the language you signed up for!
I teach in Stockholm in your office or online.
I have hours available both weekdays.
I charge 800SEK/h online and 1200SEK/h IRL. I also offer shorter lessons 30 minutes on Zoom for 400SEK.
I have my own company so I issue invoices and receipt.
Try for free! I offer 30 minute free conversation online on Zoom so you can get to know me and I get to know you and your level of your language. I can then also tell you more about what I can offer you.