Mare T.

Mare T.

Responds within 5 hrs, to 100% of messages
100% 5 h
Tar emot nya elever

Mare T.

Tar emot nya elever

lärare i svenska med 25 års erfarenhet

Pris Från 300 kr/h
privatundervisningsämnen:

Beskrivning

Swedish lessons. Jag har 25 års erfarenhet av att undervisa i svenska för invandrare (SFI).
Metodologi
Jag bygger mina kurser på grammatik, uttal, läs-hör-förståelse och vardagsspråk. Samt skriftliga övningar.
Att lära sig substantiv, adjektiv, pronomen och ordföljd är nyckeln till en grundlig svenskinlärning både muntligt och skriftligt.
Grammar is as important as learning everyday talk. Knowing how to conjugate nouns, adjectives, pronouns and wordorder are the key elements in learning a good Swedish. Motivation is also a key for best result.
Bakgrund
Jag är SFI-lärare med examen från Stockholms Universitet. Jag har 25 års erfarenhet och har haft både grupp och one-to-one undervisning. Nuförtiden också via Skype.
I have been teaching Swedish for 25 years. Groups and one-to-one. Nowadays also by Skype.

Svenska: native. Engelska: B2. Spanska: B1. Franska: B1. Finska: B1.

Lektionstyper

Standard lesson

300 kr / 55 min