Author's photo
Jordan B.
matematik

Behöver snabb hjälp med denna fråga!

Två motorer körs under två timmar. Den ena är en elmotor som utvecklar en nyttig effekt
på 900 W och förbrukar samtidigt 1 kW. Den andra är en bränslemotor som utvecklar
500 W och förbrukar 1,5 kW.

effektförbrukning: 1 kW effektförbrukning: 1,5 kW
nyttoeffekt: 900 W nyttoeffekt: 500 W


a) Beräkna verkningsgraden 𝛈 för var och en av motorerna.

𝛈 =
b) Beräkna förlustenergin Ef för var och en av motorerna under denna körning.
Ef =

Bilagor:
Question image
2 svar
Hej. Det kan jag inte hjälpa med
a) Verkningsgrad η = nyttig energi / tillförd energi
Vi får inte glömma enhetsomvandling. k = 1000.
Elmotorn: η = 900 W / 1 000 W = 0,9
Bränslemotorn: η = 500 W / 1 500 W ≈ 0,33

b) Förlustenergi är helt enkelt den energi som går till spillo, alltså som inte används.
Elmotorn: 1000 W − 900 W = 100 W
Bränslemotorn: 1 500 W − 500 W = 1000 W