AKUT HJÄLP EKONOMI MATTE ?

2. Efter en felräkning har Kojan AB tvingats dra ner på sina (6p) investeringsplaner. För ett av deras bostadsområden (800 lägenheter) innebär det att investeringarna måste prioriteras.
För sina investeringar räknar företaget med 15% kalkylränta. På samtliga investeringar räknar man med en ekonomisk livslängd på fem år, en tid som man även satt upp som längsta tillåtna pay off-tid.
Följande förslag på möjliga investeringar har tagits fram.

Investeringsalternativ 1 Styranläggning
Önskemål har framförts om en energibesparande styranläggning till tvättstugorna i området.
Följande fakta har tagits fram:
Installations- och materialkostnad​192 000 kronor
Årlig driftsutbetalning​​19 840 kronor
Årlig energibesparing​​​104 000 kronor

Investeringsförslag 2 Spiskåpor
Eftersom ventilationen inte fungerar tillfredsställande vid matlagning har hyresgästerna krävt byte av spiskåpor i området. Från ett köksinredningsföretag finns en offert på 800 st spiskåpor à 1 200 kr/st inkl. montering. I spiskåporna är det möjligt att justera frånluften, vilket påverkar drifts- och underhållskostnaderna positivt. Denna besparing beräknas till 380 kr/år och lägenhet.

Beräkna alternativen enligt
a) pay-off-metoden

b) nuvärdesmetoden


c) Baserat på ovanstående, vilket alternativ bör de välja?