Author's photo
Betty A.
filosofi

Akut hjälp men so instuderingsfrågor

1vad menas men upplysningen? Vilken betydelse har den haft för revolutionen?
2. Det fanns flera orsaker till den franska revolutionen. Valka av dessa orsaker är viktigast?
5. Hänger några orsaker ihop på något sätt!