Author's photo
Karolina S.
matematik

bråk

Salper o sjöpungar tillhör båda familjen manteldjur.Salper simmar vid ytan på dagen ,men på natten vilar de på 800 m djup .Hur mycket djupare är det jämfört med det djup som sjöpungar oftast finns på?

Hjälp på denna frågan hur räknar man ut den

1 svar
Du saknar en bit information för att kunna räkna ut denna uppgift: Vilket djup som sjöpungar oftast finns på.
Jag har sökt en del på nätet efter detta och hittar inget enhetligt svar. Det variera mellan olika arter och under deras livscykel och har dessutom en stort spännvidd. Givetvis går det att förenkla detta, men hur den som författat uppgiften tänkt kring detta kan inte jag veta.

Men om du har detta djup är frågan väldigt enkel. Du tar 800 minus detta djup mätt i meter så har du svaret.