Author's photo
Anonym författare
fysik - gymnasium

Svaret

1. Pelle puttar sin A-traktor 1,2 km till bensinstationen och utför då arbetet 56 kNm. Med vilken kraft puttar Pelle mopeden?

2.En cirkulär blomkruka med radien 0,035 m och massan 0,34 kg (inkl. den dö da kaktusen) står på en fönsterbräda. Vilket tryck uppstår mellan blomvasen och fönsterbrädan? Svara i pascal.

1 svar
1. Jag kommer förutsätta att traktorn och mopeden i uppgiften är samma sak, annars fungerar inte frågan.
Vi använder formeln
W = F ⋅ s
där W står för arbete i Nm, F för kraft i N och s för sträcka i m.
Vi stoppar in dina värden i formen och kommer ihåg att först göra enhetsomvandling (k = kilo = 1000).
56 000 = F ⋅ 1 200
Vi löser denna ekvation och får då:
F = 1 200 / 56 000
F ≈ 0,02 N
Det kan tyckas märkligt att det är så liten kraft, men det är för att putta på traktorn/mopeden när den är i neutralläge, utan bromsverkan och med väl fungerande kullager, så räcker det med bara lite kraft.

2. Jag förutsätter här att blomkrukan och blomvasen är samma sak och att denna inkluderar en död kaktus, annars fungerar inte frågan.
Här använder vi formeln
p = F / A
där p står för tryck mätt i Pa (Pascal, vilket är samma sak som N/m²), F för kraft mätt i N och A för area mätt i m².
Bi saknar arean här, men kan räkna ut den med formeln för arean av en cirkel:
A = π ⋅ r²
och vi får då
A = π ⋅ 0,035² ≈ 0,00385 m²
Vi saknar också kraften, men detta är helt enkelt hur mycket kraft krukan tynger ned på fönsterbrädan, vilket följer formeln:
F = m ⋅ g
där F står för kraften mätt i N, m för massan mätt i kg och g för gravitationskonstanten (≈9,82 m/s²).
Vi fyller i massan från uppgiften och får då:
F = 0,34 ⋅ 9,82 ≈  3,3388 N
Nu kan vi till slut fylla i värdena i formen p = F / A och vi får då
p = 3,3388 / 0,00385
p ≈ 867 Pa

För att lösa sådana här fysik-uppgifter behövs god förståelse för formler och ekvationslösning. Kontakta mig för lektioner i detta.