Author's photo
Konto raderat
företagsekonomi

AKUT HJÄLP MATTE! SNÄLLA HJÄLP

3. Fastighetsbolaget behöver genomföra fönsterbyten i en av
sina fastigheter. De har bestämt sig för att byta till treglasfönster och
väljer mellan två alternativ. Dels ”vanliga” 3-glasfönster och dels ett ur driftkostnadsperspektiv bättre 3-glasfönster.
Följande förutsättningar gäller för båda alternativen:
Ekonomisk livslängd:​20 år
Kalkylränta: 6%
Energipris: 1,10 kr/ kWh
Antal kvadratmeter: 80 kvm
För de två alternativen gäller :
Vanliga fönster: Investeringskostnad: 160 000 kr
Driftkostnad per år: 150 KWh/ kvm
Bättre fönster: Investeringskostnad: 240 000 kr
Driftskostnad per år: 75 KWh/ kvm

Beräkna livscykelkostnaden för respektive alternativ.