Author's photo
Eshana B.
Svenska

Om grammatik

Hur jag ändra verb till substantiv?
Hur jag ställa frågor?

2 svar
Ett verb är något man gör, t.ex springer eller ritar och ett substantiv är namn på saker, t.ex päron, Pelle eller katt. Du kan inte ändra verb till substantiv eftersom det är två helt olika saker.
Du tänker förmodligen på verbalsubstantiv, vilket är när vissa verb kan göras om till substantiv. Några exempel:
rodda → rodd
fnissa → fniss
döma → domare
skriva → skrivare
såga → såg
parkera → parkering
betala → betalning
producera → produktion
bada → bad

De vanligaste suffixen är -ing/-ning och -are, eller att istället för att lägga till något ta bort ett avslutande a.
Men det finns inga generella regler som gör att det alltid fungerar.
Kommentarer:
Eshana B.
Tack så mycket för erans svaret.