Lägg till en önskan

Berätta vad du vill förbättra.
Privatundervisarna kommer att gå igenom dina behov och sedan kontakta dig.

Add new demand

Lägg till en önskan

Berätta vad du vill förbättra.
Privatundervisarna kommer att gå igenom dina behov och sedan kontakta dig.

Privatlärarna uppskattar när du förklarar 👇

  • Din motivation att lära dig och bli bättre inom ett visst ämne
  • Oavsett om du är nybörjare eller redan har en del färdigheter och kunskaper
  • Hur ofta är du tillgänglig för privatundervisningslektioner
  • Specificera vad vill du lära dig om inom ämnet