De 10 bästa tipsen för lärare

De 10 bästa tipsen för lärare

Publicerad den: 17 sep. 2021 Författare: Juraj S.

Det spelar ingen roll om du är en erfaren lärare eller om du ska hålla din första lektion imorgon - du vill ge ett positivt intryck och hjälpa eleverna. Syftet med det här blogginlägget är att ge dig tips om hur du får ut det mesta av din första (eller tionde) lektion.

  1. Förbered dig för lektionen

Ta reda på så mycket som möjligt om eleven och deras problem innan den första lektionen. Fråga om ämnet eller ämnen som hen behöver hjälp med, kunskapsnivån och deras mål. Kom ihåg att be eleverna att ta med relevanta kursmaterial, till exempel läroböcker, till den första lektionen så att du kan ta reda på exakt hur mycket innehåll du behöver täcka. Kom också ihåg att komma överens om ett fast datum, tid och plats. Det skadar inte att ringa dagen innan och bekräfta att lektionen faktiskt kommer att äga rum, och att båda parter känner till de avgörande detaljerna som tid och mötesplats.

  1. Hitta och skapa en bekväm miljö

Ordna en lugn plats för din lektion där du inte kommer att distraheras av höga ljud från TV, eller andra väsen. Du måste kunna sitta bredvid eleven. Var noga med att ta med allt material som behövs – ta även med extra papper och pennor om eleven glömmer att ta med eget.

  1. Håll eleven lugn

Börja lugnt med något enkelt. Berätta för eleven om din erfarenhet och yrkesmässiga bakgrund, samt förklara varför du älskar ämnet du undervisar. Var professionell och vänlig, och försök att skapa en öppen och trevlig arbetsatmosfär; påminn hen att du är där för att hjälpa och att det inte finns några dumma frågor. Låt din elev berätta om sig själv, kanske om sin familj eller om saker de gillar att göra på fritiden. Till exempel, om eleven är intresserad av fotboll, kan du kanske utnyttja detta i dina lektioner, i din studieplan, eller i övningarna.

  1. Förbered en studieplan

När du väl har identifierat problemområdena kan du skapa en detaljerad plan över vad du vill täcka och hur lång tid det kommer att ta att täcka varje ämne. Ge en kopia till eleven så att hen också vet i vilken takt de behöver lära sig de viktigaste begreppen. Detta hjälper till att få ett grepp om förväntningarna och arbeta mot ett gemensamt mål. Var noga med att sätta realistiska men ambitiösa mål. Och glöm inte - Rom byggdes inte heller på en dag.

  1. Gör lektionen lärorik och rolig

Ingen vill att lektionen ska vara tråkig och monoton. Om du undervisar i ett humanistiskt ämne som historia, gör lektionerna intressantare genom att dela med dig spännande information som eleverna kanske aldrig visste om historiska personer? Att utbyta fakta och berättelser kan hjälpa till att göra viktiga historiska personer och händelser realistiska. Ett besök på det historiska museet kan också vara en  intressant historielektion. Är temat renässansen? Varför inte besöka ett konstgalleri och beakta renässanskonst för att föra eleven närmare tidens atmosfär?

  1. Lämna din komfortzon

Lektionen handlar alltid om eleven. Tala långsamt. Sakta ner när hen verkar förvirrad och prata lite snabbare när hen verkar uttråkad. Även om du har en blyg personlighet är du en lärare och du måste vara säker och utåtriktad. Du bör ta ledningen och motivera och interagera med eleven. Gör dina elever bekväma och låt dem veta att de alltid kan ställa frågor. Fråga alltid elevens åsikt om handledningen och dra nytta av konstruktiv kritik. Du har friheten att kontinuerligt ändra dina lektioner för att möta dina elevers ständigt föränderliga behov och bekymmer.

  1. Tips för att lära engelska, franska, samt andra språk

Att lära sig främmande språk är ett bra sätt att lära sig om andra kulturer. Men allt beror på hur du håller dina lektioner: du kan vara strikt professionell med dina elever och arbeta med klassiska metoder som diktering, hörförståelse och kommunikationsövningar. Eller så kan du titta på franska filmer och videor på YouTube under lektionerna, titta på filmer i den ursprungliga engelska versionen, eller gå på teater på engelska eller franska så att dina elever kan komma i direkt kontakt med språket. När det gäller språklektioner finns det många sätt att göra lektioner mer varierade, t.ex. med filmer, musik, radio eller videor på främmande språk. Detta är ofta mycket mer autentiskt och närmare elevernas liv än texter från skolböcker. Det finns också gott om spel och andra interaktiva applikationer online för att göra lektionerna intressanta. Du kan till och med ta med brittiskt te till klassen eller franska godsaker för att skapa en helt annan atmosfär.

  1. Tips för att lära ämnen inom naturvetenskap

De som lär fysik, kemi eller matte har ofta ett svårt jobb. Ämnena är mestadels opopulära i skolan. I varje naturvetenskaplig lektion är det därför viktigt att lära eleven i praktiken, till exempel genom olika fysiska eller kemiska experiment. Som regel, ju mera elever kan se och prova, desto mer förstår de. I matematik är det viktigt att ge gott om exempel och övningar, därför är läxor också så viktiga. Exempel från det verkliga livet och elevernas vardag är mer lämpade än abstrakta uppgifter, eftersom eleverna bättre kan relatera till det första. Det finns många resurser och läromedel online för olika naturvetenskapliga ämnen, samt spel och framför allt videor av spännande experiment finns också här.

  1. Ge eleverna läxor

Det är aldrig för tidigt att uppmuntra eleverna att förbereda sig för nästa pass! Försök dock att göra läxorna så praktiska och engagerande som möjligt. Försök också att inte helt förlita dig på läroböcker och grammatik, och uttnyttja istället intervjuer, filmrecensioner och internetforskningar.

  1. Uppmuntra dina elever

Slutligen är det viktigaste att du ständigt motiverar och uppmuntrar dina elever. Glöm inte att betona och berömma framsteg, eftersom detta ofta är ett incitament för mycket bättre prestanda.