När följande reaktion sker 2H2 + O2 -> H2O 360,4g vatten

A) Hur många mol vätgas behövs?
B) Hur många mol syrgas behövs?
C) Hur många gram syrgas behövs?

Mona C.   |   9 okt. 2019   |   matte - gymnasium

Tillbaka till listan med frågor

Fler frågor:

När följande reaktion sker 2H2 + O2 -> H2O 360,4g vatten

A) Hur många mol vätgas behövs? B) Hur många mol syrgas behövs? C) Hur många gram syrgas behövs?

Matte

En rektangel har längden 6 cm och omkretsen 16cm . Hur många cm2 är rektangels area behöver hjälp nu! Svaret är 12 men hur räknar man ut det?

Om grammatik

Hur jag ändra verb till substantiv? Hur jag ställa frågor?