När följande reaktion sker 2H2 + O2 -> H2O 360,4g vatten

A) Hur många mol vätgas behövs?
B) Hur många mol syrgas behövs?
C) Hur många gram syrgas behövs?

Tillbaka till listan med frågor
Svara på frågan
Skicka din fråga
?
Skicka din fråga