Matte

En rektangel har längden 6 cm och omkretsen 16cm . Hur många cm2 är rektangels area behöver hjälp nu! Svaret är 12 men hur räknar man ut det?

Felicia Å.   |   10 jan. 2019   |   matematik
1 röst
Du kan se bilden för förklaring.
Lycka till
Mustafa
1 röst
6x2+ Xx2`=16
16-12=4
4/2= 2cm
A= 6cm x 2cm= 12 cm

Tillbaka till listan med frågor

Fler frågor:

När följande reaktion sker 2H2 + O2 -> H2O 360,4g vatten

A) Hur många mol vätgas behövs? B) Hur många mol syrgas behövs? C) Hur många gram syrgas behövs?

När följande reaktion sker 2H2 + O2 -> H2O 360,4g vatten

A) Hur många mol vätgas behövs? B) Hur många mol syrgas behövs? C) Hur många gram syrgas behövs?

Om grammatik

Hur jag ändra verb till substantiv? Hur jag ställa frågor?

Läxan

Hjälper ni med läxor, alltså att göra dem. Darför jag kännar mig stressad.