× Varning, den här förfrågan är kanske inte längre aktuell. Sökningsperioden för förfrågan avslutades 4 veckor sedan.

förfrågan om privatlektioner

Statistik, Uppsala

Hej! Ska påbörja en kurs inom metod i kvantitativ forskningsmetod 6hp. Behöver privat undervisning(läxhjälp), pga svårigheter med talräkning. Kursen kommer handlar om ( och detta ska jag examineras inom): •Deskriptiv statistik och korrelation i SPSS. •Beroende ANOVA, flervägs ANOVA, regressionsanalys, Chi2 i SPSS. • T-test, konfidensintervall, oberoende ANOVA i SPSS Litteratur som vi utgår utifrån Statisk för beteendevetare 3:eupplg.     -- 1 månad sedan

Vania
  • Statistik
  • Other
  • Uppsala  
  • giltig till: 29 jan. 2021