× Varning, den här förfrågan är kanske inte längre aktuell. Sökningsperioden för förfrågan avslutades 3 månader sedan.

förfrågan om privatlektioner

Statistik, Skype

Hej, Jag söker hjälp i statistik inför en tenta på universitetsnivå. Tentan är inom regressionsanalys och tidsserieanalys.     -- 3 månader sedan

Andreas
  • Statistik
  • Adult education
  • Skype  
  • morgnar, middag, kvällar, helg
  • giltig till: 6 jan. 2021