Jonathan E.

Jonathan E.

Från 300 kr/h

Jonathan E.

Utbildad Pedagogisk Dataingenjör

  • -
  • Erbjuder onlinelektioner
  • Önskade tider: morgnar, kvällar, helg
Pris Från 300 kr/h
Önskade tider: morgnar, kvällar, helg
privatundervisningsämnen:

Beskrivning

Jag är utbildad dataingenjör och jobbar just nu som mjukvaruingenjör inom produktutveckling.

Jag tycker det är väldigt roligt med undervisning och har hjälpt vänner samt familjemedlemmar inom "mina" områden vilket har gett goda resultat.

Genom min utbildning och genom mitt arbetsliv så har jag erhållit goda kunskaper inom ämnen såsom matematik, fysik och datavetenskap och ser alltid fram emot att få dela med mig utav dessa.