Mehria: Legitimerad förstelärare - NO och matematikMehria M.

Mehria M.
Profil verifierad:
biologi, kemi, fysik - gymnasium, matematik
Lidingö
privatundervisning via skype / online är möjligt
48h+ respons tid

Jag vill öka intresset och engagemanget för utbildning. Att lära sig ska vara något spännande och när man lär sig ska det finnas kvar.kontaktformulär