Privatlärare svenska, spanska, engelskaCaroline E.

Caroline Eriksson
Profil verifierad:
spanska, Svenska, engelska, hemläxa
Stockholm
privatundervisning via skype / online är möjligt
middag, kvällar, helg
100% svarsfrekvens
1h respons tid

Jag undervisar privatlektioner och mindre grupper i svenska, spanska och engelska online och IRL i Stockholm. Nybörjare till avancerad nivå. Om du bara är intresserad av att underhålla ditt språk så erbjuder jag konversations-lektion där vi fokuserar på att få ett flytande samtal med ett intressant tema för dagen. Jag kan även erbjuda läxhjälp eller hjälp inför prov. Jag har stort tålamod och jag anpassar mig efter dina behov och målsättningar. Jag är svensk och jag har bott både i Madrid och México city, så jag behärskar spanska från båda dessa regioner. Eftersom jag är svensk så förstår jag väl vilka utmaningar det kan vara i början med t.ex. grammatik och uttal.
Jag har många års erfarenhet av att jobba utomlands och i Stockholm. Mina elever brukar säga att de tycker om att jag använder språket jag undervisar i hela tiden och försöker undvika att översätta för mycket. Vi är ju trots allt där för att du ska lära dig språket!
Jag undervisar på plats i Stockholm på ditt kontor, hem eller på mitt kontor i Bromma. Online använder jag Zoom, WhatsApp och Facebook Messenger.
Jag har tider tillgängliga på kvällar och helger.
Jag tar betalt 600kr/h online och 800kr/h IRL. Jag rekommenderar mininum 60 minuter – max 120 minuter.
Jag har eget företag så alla papper är i ordning och jag erbjuder fakturor och kvitton.
Testa på gratis! Jag erbjuder 30 minuter gratis samtal online på Zoom så att du får lära känna mig och jag får lära känna dig och din språk-nivå. Jag kan även då berätta mer om vad jag kan erbjuda just dig.
Om du vill lära dig mer om mig så finner du mig på Instagram under @languagebycaroline

/I teach privateclasses and smaller groups in Swedish, Spanish and English online and IRL in Stockholm. Beginner to advanced level. If you are just interested in maintaining your language, I offer conversation-classes where we will be focusing on getting a fluent conversation with an interesting topic of the day. I can also offer help with your homework or help before an exam, if you are a student in e.g. high school. I have a lot of patience and I adapt to your needs and goals. I am Swedish and I have lived both in Madrid and Mexico city, so I manage Spanish from both those regions. Because I am Swedish I also understand what challenges you might have at start with e.g. grammar and pronunciation.
I have many years of experience from working abroad and in Stockholm. My students usually say that they like that I use the language I teach in the whole time and that I avoid translating too much. After all we are there to practice the language you signed up for!
I teach in Stockholm in your office, home or my office in the area of Bromma. Online I use Zoom, WhatsApp and Facebook Messenger.
I have hours available at night and weekends.
I charge 600SEK/h online and 800SEK/h IRL. I recommend a minimum of 60 minutes and maximum 120 minutes.
I have my own company so I ussue invoices and receipt.
Try for free! I offer 30 minute free conversation online on Zoom so you can get to know me and I get to know you and your level of your language. I can then also tell you more about what I can offer you.
If you wish to get to know me more you find me on Instagram @languagebycarolinekontaktformulärlägg till referens