Språklärare (legitimerad) i engelska, tyska, spanska, franska, italienska och Svenska som Andraspråk, specialpedagogikIvonne B.

Ivonne Boenke-Donnelly
Profil verifierad:
engelska, engelska - nybörjare, engelska - inträdesprov, engelska - gymnasium, tyska, tysk affärsvetenskap, tyska - nybörjare, tyska - konversationer, spanska, spanska - nybörjare, spanska - avancerad, franska, franska - nybörjare, franska - gymnasium, italienska, it
Motala
privatundervisning via skype / online är möjligt
100% svarsfrekvens
16h respons tid

Jag är språklärare (legitimerad) i engelska, tyska, spanska, franska, italienska och Svenska som Andraspråk och har också erfarenhet i specialpedagogik i många år nu. Jag har också undervisat online via Skype för länge sedan och kan hjälpa dig att utveckla dina kunskaper i engelska, moderna språk och svenska som andraspråk men kan också lära dig ett nytt språk med moderna undervisningsstrategier. Jag ser fram emot att undervisa dig!kontaktformulärlägg till referens