Den bästa handledning inom humanioraämnen som du kan få till ett väldigt bra pris!Hans P.

Hans Petersson
Profil verifierad:
religion, historia, etik - gymnasium, filosofi, Retorik
Linköping
privatundervisning via skype / online är möjligt
50kr - 100kr i 60 minuter
morgnar, middag, kvällar,
Undervisning på den platsen som du önskar
Erbjud grupplektioner
70% svarsfrekvens

Min tanke om undervisning är att den ska vara rolig och motiverande, annars haltar kunskapsinhämtningen och du eller dina barn kommer inte att nå sina mål.

Därför är humor och ett aktivt berättade minst lika självklara bitar som rå faktaförmedling (ex traditionell katederundervisning)

Jag blandar in skriftliga och muntliga övningar i undervisningen. Använder mig av reflektionsövingar som exempelvis kan utgå från film, musik, böcker, artiklar eller annat material.

Det viktigaste är att jag försöker finna vilken metod som passar just dig eller ditt barn.

Jag har arbetat i närheten av 20 med barn och ungdomar. I över sju år har jag arbetat som präst i Linköping. Jag är utbildad teolog med religionshistoria, etik och bibelvetenskap som huvudämnen.
Jag är van vid att undervisa och att anpassa undervisningen på individnivå.bilder och certifikatkontaktformulärlägg till referens