Need to improve your conversational skills in English and/or Spanish? I'm here for you!Cecilia W.

Cecilia Widell
Profil verifierad:
spanska - avancerad, engelska - avancerad
Samos, Spanien, Göteborg
privatundervisning via skype / online är möjligt
300kr - 350kr i 60 minuter
100% svarsfrekvens
1h respons tid

Hej! Jag heter Cecilia och är utbildad TESL (Teacher of English as a Second Language) med mångårig erfarenhet av grundskola, gymnasiet och vuxenutbildning. Har varit Assisterande Engelska Koordinator och implementerat inlärningsmetodiken Konstruktivism.
Jag är född i Sverige men bott ca. halva mitt liv i Venezuela så Spanska är mitt modersmål lika mycket som Svenska. Efter 15 år i Göteborg bor jag nu i Spanien sedan 2018.
Så är du i behov av att förbättra ditt utal och ordförråd i Spanska eller Engelska har du kommit till rätt person!kontaktformulärlägg till referens